Postawa. Jaka postawa przy fortepianie jest prawidłowa?

Z pewnością nie trzeba nikomu mówić jak ważna jest prawidłowa postawa przy fortepianie i każdym innym muzycznym instrumencie. Nie tylko wpływa ona na jakość gry, ale także na nasze samopoczucie. Od prawidłowej postawy zależy jak długo możemy ćwiczyć nie odczuwając zmęczenia.

Fryderyk Chopin tak opisuje prawidłową postawę przy fortepianie:
"Zajmujemy miejsce [w taki sposób], aby móc dosięgnąć krańce klawiatury bez wychylania się w żadną stronę. Prawa stopa [spoczywa] na głównym pedale bez naciskania go. Łokieć na równi z białymi klawiszami, rękę ani do wewnątrz, ani na zewnątrz.
Odnajdujemy pozycję ręki umieszczając palce na klawiszach e, fis, gis, ais, h: palce długie znajdą się na czarnych klawiszach, a palce krótkie - na białych klawiszach. Należy umieścić palce długie, które zajmują czarne klawisze, wzdłuż jednej linii, zaś te, które zajmują białe - tak samo, aby uzyskać stosunkowo równy nacisk, co spowoduje zaokrąglenie ręki, dające konieczną giętkość (souplesse), której nie można by osiągnąć przy palcach wyprostowanych. Ręka giętka (la main souple); przegub, przedramię, ramię, wszystko podąży za naturalnym układem ręki."

Ważny jest punkt oparcia ręki na klawiaturze. Fryderyk Chopin pisząc o niezależności palców zwraca uwagę na trzeci palec środkowy jako punkt oparcia. W kopii Szkicu do metody gry fortepianowej, którą sporządziła siostra Chopina Ludwika Jędrzejewiczowa czytamy, że Chopin traktuje palec drugi wskazujący jako punkt oparcia ręki, który jednocześnie dzieli rękę w połowie odstępów interwałowych. Jeżeli jednak położymy rękę na klawiaturze zgodnie ze wskazówką Chopina stawiając kolejno palce na dźwiękach e, fis, gis, ais, h (czyli w układzie skupionym) wówczas punktem oparcia będzie palec trzeci środkowy.

KALENDARIUM

2 maja

2 maja 1846 roku urodził się Zygmunt Noskowski (zm. 23 lipca 1909) - kompozytor, dyrygent i pedagog (obchodzący w tym dniu także Imieniny). Do grona jego uczniów należeli m. in.: Karol Szymanowski, Mieczysław Karłowicz, Ludomir Różycki, Grzegorz Fitelberg, Wacław Lachman i Apolinary Szeluto.

Logowanie

© 2018 MARTATELIER. All Rights Reserved.