Zapisy On-line

Kurs Pianistyczny

MartAtelier zaprasza wszystkich zainteresowanych grą na fortepianie na kurs pianistyczny w sezonie 2022/2023 prowadzony przez pianistkę Martę Polańską. Zajęcia indywidualne na fortepianie akustycznym odbywają się raz w tygodniu (30 / 45 / 60 minut) w kameralnym studio przy ulicy Lea w Krakowie. Sezon artystyczny trwa od września 2022 do czerwca 2023. W cenę abonamentu wliczone są także materiały udostępniane na platformie online mające wspomagać proces nauczania oraz koncerty uczestników kursu pianistycznego organizowane we współpracy z Towarzystwem Muzyczno-Artystycznym Sfogato w Krakowie.
W celu zarejestrowania się jako uczestnik Kursu Pianistycznego należy wypełnić poniższy formularz.

Informacje: info@martatelier.pl. tel. 690 640 678

Formularz

Prosimy wypełnić wszystkie pola oznaczone gwiazdką: *.

Imię uczestnika: *
Nazwisko uczestnika: *
Rok urodzenia: *
Imię i nazwisko Rodzica / Opiekuna: *
(dane Ucznia w przypadku osób pełnoletnich)

E-mail do Rodzica / Opiekuna: *
(e-mail Ucznia w przypadku osób pełnoletnich)

Telefon do Rodzica / Opiekuna: *
(nr tel Ucznia w przypadku osób pełnoletnich)

Adres

Imię i nazwisko / nazwa: *
Ulica: *
Kod pocztowy: *
Miasto: *
Kraj: *
Zapisuję się na Kurs od: *
Wymiar czasu lekcji: *
Kilka słów o mnie: *
Pytania:
* Oświadczam, że zapoznałam/em się z Regulaminem MartAtelier i akceptuję jego treść w całości.
* Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka / moich dla potrzeb niezbędnych do organizacji Kursu Pianistycznego (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
* Wyrażam zgodę na nieodpłatne rozpowszechnianie wizerunku mojego dziecka / mojego wizerunku zarejestrowanego podczas Kursu Pianistycznego oraz wydarzeń towarzyszących w celu udokumentowania przebiegu Kursu oraz promocji uczestników Kursu zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 oraz art. 81 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z 4 lutego 1994 r. (Dz.U. 2018 poz. 1191, z późn. zm.).
Po zakończeniu prosimy sprawdzić dane w formularzu (czy nie zawierają błędów, np. literówek), następnie kliknąć przycisk "Wyślij".
Po kilku sekundach pojawi się na ekranie potwierdzenie wysłania zgłoszenia.


Prosimy bardzo dokładnie sprawdzić dane w formularzu przed wysłaniem, gdyż potem nie będzie można już dokonać żadnych zmian.