Technika pianistyczna. Co Rachmaninow mówił o rozwijaniu techniki pianistycznej?

Nieustanne doskonalenie techniki pianistycznej jest jednym z podstawowych elementów pianistycznej edukacji. Często jesteśmy pytani, szczególnie przez najmłodszych uczniów, dlaczego muszą codziennie ćwiczyć gamy i pasaże. Warto w tym miejscu przytoczyć słowa jednego z największych pianistów przełomu XIX i XX wieku – Sergiusza Rachmaninowa, który mówił, że sama umiejętność grania kilku utworów nie przesądza o „muzycznej biegłości”.

Czytanie utworu. Jak uczył Franciszek Liszt?

Przystępując do opracowywania nowego utworu, po wstępnej analizie (jeszcze przed pierwszym zagraniem), powinniśmy jasno określić cele i środki, czyli ćwiczenia, które pomogą nam te cele osiągnąć. Na początkowym etapie pracy nad utworem najważniejszym celem jest oczywiście opanowanie muzycznego tekstu. Istnieje wiele teorii dotyczących pierwszego etapu pracy nad utworem. Z oczywistych względów pomijamy w tym momencie naukę utworu metodą beznutową, o której w swojej książce wspomina Couperin. Jest ona szczególnie ważna na początkowym etapie edukacji pianistycznej, gdyż pozwala stale kontrolować prawidłowe funkcjonowanie aparatu gry. Dziś jednak chcemy, w bardzo ogólnym zarysie, przedstawić, w jaki sposób nad utworem pracował Franciszek Liszt.

Logowanie